Poslanie Združenia ZVEES:

Združiť slovenských výrobcov zariadení slúžiacich na výrobu a využitie ekologickej energie, jej projektovej realizácii ako aj súčasných výrobcov ekologickej energie na Slovensku.

Cieľ Združenia ZVEES:

Podporiť export slovenských výrobkov a služieb slúžiacich na výrobu ekologickej energie vo svete a zároveň vytvoriť organizáciu, ktorá bude spolupracovať pri tvorbe legislatívy ...

Medzi základné činnosti Združenia patria najmä:

  • podpora exportu slovenských výrobcov zariadení a služieb pre výstavbu zdrojov ekologickej energie.
  • podpora výstavby obnoviteľných zdrojov.
  • podpora a pomoc novým subjektom pri projektovaní nových obnoviteľných zdrojov.
  • poskytovanie ekonomických, právnych, finančných a iných informácií vedúcich k výstavbe nových a udržiavaní súčasných obnoviteľných zdrojov.
  • poradenská činnosť pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov.
  • tvorba legislatívnych návrhov, pripomienkovanie súčasných a budúcich zákonov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov.
  • pomoc pri riešení právnych sporov medzi výrobcami elektriny z obnoviteľných zdrojov a štátnymi alebo spoločenskými organizáciami.
  • mediálna činnosť zameraná na objasnenie princípov a cieľov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a jej dopady na spoločnosť.
  • prevádzanie akýchkoľvek ďalších činností prispievajúcich k dosiahnutiu poslania a cieľov združenia.