Poslanie Združenia ZVEES:

Združiť slovenských výrobcov zariadení slúžiacich na výrobu a využitie ekologickej energie, jej projektovej realizácii ako aj súčasných výrobcov ekologickej energie na Slovensku.

Cieľ Združenia ZVEES:

Podporiť export slovenských výrobkov a služieb slúžiacich na výrobu ekologickej energie vo svete a zároveň vytvoriť organizáciu, ktorá bude spolupracovať pri tvorbe legislatívy ...

Poslanie združenia

  • Poslaním Združenia je združit slovenských výrobcov zariadení slúžiacich na výrobu a využitie ekologickej energie, jej projektovej realizácii ako aj súcasných výrobcov ekologickej energie na Slovensku.
  • Cielom Združenia je podporit export slovenských výrobkov a služieb slúžiacich na výrobu ekologickej energie vo svete a zároven vytvorit organizáciu, ktorá bude spolupracovat pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa výroby ekologickej energie z obnovitelných zdrojov na Slovensku.
  • Združenie je nezávislým združením fyzických a právnických osôb.