Poslanie Združenia ZVEES:

Združiť slovenských výrobcov zariadení slúžiacich na výrobu a využitie ekologickej energie, jej projektovej realizácii ako aj súčasných výrobcov ekologickej energie na Slovensku.

Cieľ Združenia ZVEES:

Podporiť export slovenských výrobkov a služieb slúžiacich na výrobu ekologickej energie vo svete a zároveň vytvoriť organizáciu, ktorá bude spolupracovať pri tvorbe legislatívy ...

SÍDLO ZDRUŽENIA

Združenie výrobcov ekologickej energie Slovenska
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

tel.: +421 - 42 - 443 18 79
fax: +421 - 42 - 443 18 80